Objednanie plošného inzerátu

Ponuka na plošnú inzerciu – cenník platný od 1. 01. 2012


ZOZNÁMENIE - inzertný mesačník pre osamelých - vychádza dvanásty rok po celom Slovensku v náklade 7 500 ks. Distribúcia: Mediaprint & Kapa Pressegrosso a.s. Bratislava.

Termín uzávierok: Predaj novín:
Apríl: uzávierka: 30. 03.
Máj: uzávierka: 27. 04.
Jún: uzávierka: 1. 06.
Júl: uzávierka: 29. 06.
August: uzávierka: 27. 07.
September: uzávierka: 31. 08.
Október: uzávierka: 28. 09.
November: uzávierka: 26. 10.
December: uzávierka: 30. 11.
Apríl: od: 05. 04.
Máj: od: 04. 05.
Jún: od: 08. 06.
Júl: od: 06. 07.
August: od: 03. 08.
September: od: 07. 09.
Október: od: 05. 10.
November: od: 02. 11.
December: od: 07. 12.

Objednávky:
Telefonicky: 0910 986 034
Písomne: Ag.Rosa
Dunajský Klátov 41, 930 21
e – mail.: ag.rosa@zoznam.sk

Objednávku si vytlačíte TU

Ceny niektorých rozmerov plošných inzerátov bez DPH

ČB - 1cm2: 1,- € / farba - 1cm2: 2,- €

čierna: 20,- € čierna: 40,- € čierna: 102,- € čierna: 126,- €
farba: 40,- € farba: 80,- € farba: 204,- € farba: 252,- €

čierna: 127,50 € čierna: 198,- € čierna: 221,- € čierna: 468,- €
farba: 255,- € farba: 396,- € farba: 442,- € farba: 936,- €