Ako inzerovať

Inzerovať môžete prostrednícstvom kuponu, ktorý získate v časopise, telefonicky na mobilnom čísle 0910 986 034 - aj formou SMS, listom, prostrednícstvom webového formulára tu alebo na e-mailovej adrese ag.rosa@zoznam.sk.

Všade treba uviesť meno, priezvisko a adresu.

Cena za uverejnenie inzerátu s využitím maximálne 45 slov.

A: jedno uverejnenie = 5,60 €
B: dve uverejnenia po sebe = 8,40 €
C: tri uverejnenia po sebe = 11,20 €
D: rámček pri každom uverejnení = 1,- €

Inzeráty, ktoré svojím obsahom sledujú finančný prospech účtujeme so 100% prirážkou.

Ako uhradíte Váš inzerát: Poštovou poukážkou typu H, ktorú obdržíte zdarma na pošte. Ak máte účet v banke, aj bankovým prevodom na č.ú.: 2621844280/1100. Do popisu uveďte meno a adresu. Tento spôsob úhrady je treba označiť na kupóne, oznámiť telefonicky alebo SMS správou.

Kedy bude Váš inzerát uverejnený: Po uhradení príslušnej sumy do uzávierky čísla v danom mesiaci.

Ako odpovedať na inzeráty bez telefónneho čísla: Potrebujete k tomu dve známky a dve obálky. Svoju odpoveď vložte do oznámkovanej obálky a zalepte ju. Na túto obálku napíšte do ľavého horného rohu obyčajnou ceruzkou číslo inzerátu na ktorý odpovedáte. /číslo sa nachádza pod textom inzerátu/. Túto obálku vložte do druhej tiež oznámkovanej obálky, dopíšte adresu našej redakcie: Ag.Rosa, Dunajský Klátov 41, 930 21 a pošlite.
Ak budete dodržiavať tieto pokyny, vaše odpovede zašleme inzerujúcim hneď v ten deň, kedy ich od Vás obdržíme.

Reklamácie je možné uplatniť do 14 dní od uverejnenia inzerátu.